สิทธิ์การใช้งานภาพ และวิดีโอ

shutterstock_digicontentsblog

ตามข้อตกลงในที่นี้ Shutterstock ให้คุณมีสิทธิ์ที่ไม่จำกัดเฉพาะแต่เพียงผู้เดียวและโอนต่อให้ผู้อื่นไม่ได้ ในการใช้ แก้ไข และทำซ้ำเนื้อหาภาพทั่วโลกโดยไม่สิ้นสุด ตามที่อนุญาตไว้โดยชัดแจ้งโดยสิทธิ์ใช้งานที่บังคับใช้และเป็นไปตามข้อจำกัด ที่กำหนดไว้ในที่นี้:

A. สิทธิ์ใช้งานภาพถ่าย ภาพเว็คเตอร์ (Vector)แบ่งเป็น2ประเภทหลัก

- สิทธิ์ใช้งานภาพแบบมาตรฐาน หรือStandard License ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้งานภาพเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

สิทธิ์การใช้งานภาพ และวิดีโอ (ฉบับเต็ม)

shutterstock_digicontentsblog

เงื่อนไขการใช้บริการปัจจุบันจะระบุไว้ด้านล่าง หากต้องการดูเงื่อนไขการใช้บริการฉบับก่อนหน้านี้ ให้คลิกที่นี่

การแปลภาษาไทยนี้เป็นการแปลเพื่อให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเท่านั้น และไม่ใช่เอกสารทางกฎหมาย โปรดดูจากต้นฉบับ ข้อความภาษาอังกฤษเมื่อดาวน์โหลดภาพใดก็ตามจากเว็บไซต์ Shutterstock คุณตกลงว่าจะผูกพัน ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในฉบับภาษาอังกฤษของเงื่อนไขการใช้บริการ