สิทธิ์การใช้งานภาพ และวิดีโอ

shutterstock_digicontentsblog

ตามข้อตกลงในที่นี้ Shutterstock ให้คุณมีสิทธิ์ที่ไม่จำกัดเฉพาะแต่เพียงผู้เดียวและโอนต่อให้ผู้อื่นไม่ได้ ในการใช้ แก้ไข และทำซ้ำเนื้อหาภาพทั่วโลกโดยไม่สิ้นสุด ตามที่อนุญาตไว้โดยชัดแจ้งโดยสิทธิ์ใช้งานที่บังคับใช้และเป็นไปตามข้อจำกัด ที่กำหนดไว้ในที่นี้:

A. สิทธิ์ใช้งานภาพถ่าย ภาพเว็คเตอร์ (Vector)แบ่งเป็น2ประเภทหลัก

- สิทธิ์ใช้งานภาพแบบมาตรฐาน หรือStandard License ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้งานภาพเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

 1. ในการทำซ้ำแบบดิจิตอล ซึ่งรวมถึงบนเว็บไซต์, ในการโฆษณาออนไลน์, ในสื่อสังคมออนไลน์, ในการโฆษณาผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่, “แอพ” มือถือ, ซอฟต์แวร์, การ์ดอิเล็กทรอนิกส์, สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์, บล็อก ฯลฯ) และในสื่อออนไลน์ (ซึ่งรวมถึงบริการแชร์ไฟล์วิดีโอ เช่น YouTube, Dailymotion, Vimeo ฯลฯ โดยเป็นไปตามข้อจำกัดด้านงบประมาณที่กำหนดไว้ในข้อที่ 4 ด้านล่าง)
 2. จัดพิมพ์ในรูปแบบที่จับต้องได้โดยเป็นส่วนหนึ่งของบรรจุภัณฑ์หรือฉลากผลิตภัณฑ์ หัวจดหมาย และนามบัตร โฆษณา ณ จุดขาย บิลบอร์ด ภาพปก CD และ DVD หรือในโฆษณาและสำเนาของสื่อที่จับต้องได้ ซึ่งรวมถึงนิตยสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสือ ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องไม่ทำซ้ำภาพใดๆ รวมกันแล้วมากกว่า 500,000 ครั้ง
 3. เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญโฆษณาที่เรียกว่า “นอกสถานที่” ภายใต้เงื่อนไขที่ว่ามีจำนวนการทำสำเนาสำหรับผู้ชมแคมเปญดังกล่าวน้อยกว่า 500,000 รายการ
 4. ใช้ประกอบรวมในการผลิตภาพยนตร์ วิดีโอ ซีรีส์ทางโทรทัศน์ โฆษณา หรือมัลติมีเดีย สำหรับแจกจ่ายในสื่อใดๆ ที่เป็นที่รู้จักในขณะนี้หรือคิดค้นขึ้นใหม่หลังจากนี้ (แต่ละอย่างเรียกว่า “การผลิต”) โดยไม่คำนึงถึงขนาดของผู้ชม ภายใต้เงื่อนไขที่ว่างบประมาณสำหรับการผลิตดังกล่าวไม่เกิน $10,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 5. เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเองโดยไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ (ไม่ใช่สำหรับการขายต่อ ดาวน์โหลด หรือแจกจ่าย หรือการใช้งานเชิงพาณิชย์ลักษณะอื่นใดก็ตาม)

- สิทธิ์ใช้งานภาพแบบเพิ่มเติม หรือEnhanced License ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้งานภาพเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

 1. ในลักษณะใดๆ ที่อนุญาตภายใต้สิทธิ์ใช้งานภาพแบบมาตรฐานที่กล่าวไว้ด้านบน โดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนการทำซ้ำ จำนวนที่คัดลอก หรืองบประมาณ
 2. ใช้ประกอบรวมในสินค้าหรือรายการสินค้าส่งเสริมการขายเพื่อจำหน่ายหรือจ่ายแจก (รวมเรียกว่า “สินค้า”) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งทอ อาร์ตเวิร์ก แม่เหล็ก รูปตกแต่งติดผนัง ปฏิทิน ของเล่น เครื่องเขียน บัตรอวยพร และการทำซ้ำอื่นใดทางกายภาพสำหรับขายต่อหรือแจกจ่ายภายใต้เงื่อนไขว่าสินค้าดังกล่าวประกอบรวมเข้ากับองค์ประกอบเชิงสร้างสรรค์หรือใช้ประโยชน์ที่เป็นส่วนสำคัญซึ่งนอกเหนือจากภาพนั้นๆ
 3. ในรูปตกแต่งติดผนัง (โดยไม่ต้องใช้องค์ประกอบเชิงสร้างสรรค์หรือใช้ประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม) สำหรับวัตถุประสงค์ในการตกแต่งในพื้นที่เชิงพาณิชย์ซึ่งคุณหรือลูกค้าของคุณ เป็นเจ้าของ และไม่ใช่เพื่อจำหน่าย
 4. ใช้ประกอบร่วมเป็นองค์ประกอบของเทมเพลตดิจิตอลสำหรับจำหน่ายหรือแจกจ่าย

สิทธิ์ใช้งานวิดีโอที่ดาวน์โหลดจาก Shutterstock

B. สิทธิ์ใช้งานวิดีโอ ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้งานวิดีโอ:

 1. ในการผลิต (เช่น การผลิตภาพยนตร์ วิดีโอ ซีรีส์ทางโทรทัศน์ โฆษณา หรือมัลติมีเดีย) ที่แสดงหรือแจกจ่ายแก่สาธารณะโดยวิธีใดๆ ที่เป็นที่รู้จักในขณะนี้หรือคิดค้นขึ้นใหม่หลังจากนี้
 2. โดยเกี่ยวข้องกับการแสดงสด
 3. บนเว็บไซต์

หากสิทธิ์ใช้งานวิดีโอไม่ได้ให้สิทธิ์ตามที่คุณต้องการหรือประสงจะใช้งาน นอกเหนือจากนี้ โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนอย่างถูกต้องและเป็นทางการในประเทศไทย โทร.094-879-6999 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Line ID : digicontents เรายินดีบริการ

สิทธิ์ใช้งานวิดีโอแบบใช้ส่วนตัวให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้วิดีโอความละเอียดต่ำแบบฝังลายน้ำเพื่อการใช้งานส่วนตัว (“วิดีโอใช้ส่วนตัว”) โดยใช้เพื่อการทดสอบ เป็นตัวอย่าง ใช้ส่วนตัว หรือการประเมินผลการตัดต่อแบบหยาบเท่านั้น สิทธิ์ใช้งานวิดีโอแบบใช้ส่วนตัวจะไม่อนุญาตให้แสดงหรือแจกจ่ายวิดีโอแบบใช้ ส่วนตัวไปยังสาธารณะ หรือประกอบรวมในข้อมูลขั้นสุดท้าย วิดีโอแบบใช้ส่วนตัวสามารถตัดต่อแก้ไขได้ แต่คุณต้องไม่ลบหรือปรับเปลี่ยนลายน้ำของ Shutterstock

ข้อจำกัดในการใช้งานเนื้อหาภาพ

C. ห้ามมิให้คุณ:

 1. ใช้เนื้อหาภาพนอกเหนือจากที่ให้ไว้อย่างชัดแจ้งโดยสิทธิ์ใช้งานที่คุณซื้อซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาภาพนั้น
 2. แสดงภาพบุคคลใดๆ ที่ปรากฏในเนื้อหาภาพ (“นายแบบ-นางแบบ”) ในลักษณะที่วิญญูชนเห็นว่าไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแสดงภาพของนายแบบ-นางแบบในลักษณะดังนี้: a) เกี่ยวข้องกับเนื้อหาลามกอนาจาร, “วิดีโอสำหรับผู้ใหญ่”, สถานบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่, การว่าจ้างเพื่อนเที่ยว การนัดหาคู่ หรือบริการในลักษณะที่คล้ายกัน b) เกี่ยวข้องกับการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ c) สนับสนุนพรรคการเมือง ผู้สมัครทางการเมือง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้ง หรือความเห็นทางการเมือง d) มีลักษณะของความทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ หรือได้รับการรักษาจากอาการดังกล่าว หรือ e) มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดศีลธรรมหรืออาชญากรรม
 3. ใช้เนื้อหาภาพในบริบทที่ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท หรือหลอกลวง หรือในลักษณะที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกล่าวร้าย หยาบคาย หรือผิดกฎหมาย
 4. ใช้เนื้อหาภาพที่กำหนดให้ “ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น” สำหรับวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์
 5. การขายต่อ แจกจ่ายต่อ ให้สิทธิ์เข้าถึง ใช้ร่วมกัน หรือถ่ายโอนเนื้อหาภาพใดก็ตาม เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นกรณีพิเศษในที่นี้
 6. ใช้เนื้อหาภาพในลักษณะที่เป็นการละเมิดต่อเครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์สินทาง ปัญญาอื่นของบุคคลที่สาม หรืออาจก่อให้เกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับโฆษณาหลอกลวงหรือการแข่งขันที่ไม่ เป็นธรรม

D. ใช้งานเนื้อหาภาพ (ทั้งภาพหรือบางส่วน) เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ หรือการบอกในลักษณะอื่นใดถึงแหล่งที่มาสินค้า หรือเป็นส่วนหนึ่งของที่กล่าวมา

E. ใช้ “ภาพนิ่ง” ที่ได้จากวิดีโอ ยกเว้นเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการตลาดในบริบท การส่งเสริมการขาย และการโฆษณางานต่อยอดของคุณที่ประกอบรวมวิดีโอไว้

F. แสดงเนื้อหาภาพในลักษณะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยสมควรแก่เหตุที่ทำให้เข้าใจผิดว่า เนื้อหาภาพนั้นถูกสร้างขึ้นโดยคุณหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของผู้ถือ ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาภาพดังกล่าว

หากต้องการดูเงื่อนไขการใช้บริการฉบับเต็มจากเว็บไซต์หลัก Shutterstock กรุณา คลิกที่นี่

สนใจซื้อภาพถ่าย ภาพเว็คเตอร์ และคลิปวิดีโอจาก Shutterstock ติดต่อได้ที่ตัวแทนในประเทศไทยwww.digicontents.com โทรศัพท์ 094-879-6999 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Line ID : digicontents